http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3463871.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/2283082.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/8439843.jpg

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Email Drukuj PDF

Roboty budowlane

Łącznie przebudowanych i wybudowanych zostanie 5640,2 m ulic. W tym wyodrębnić można długość głównej trasy dojazdowej do portu, tj. 2927,9 m [na którą składały się będą ciągi: Solna, Żurawia, ul. od Jasnej do Nowej Toruńskiej (1772,2 m) oraz Nowa Toruńska do 6 Dywizji Piechoty (1155,7 m)] oraz długość ulic dojazdowych, tj. 2712,3 m. Powyższe odcinki mają wejść w skład nowej trasy dojazdowej, która obejmie zarówno przebudowę istniejących odcinków, jak i budowę nowych - wszystkie razem stanowiły będą trasę dojazdową do portu.

 

Budowa trasy projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap II" implikuje konieczność zorganizowania wokół niej nowego układu komunikacyjnego zapewniającego dotychczasową funkcjonalność sieci drogowej miasta w tym rejonie. Zrealizowane to zostanie m.in. poprzez dostosowanie fragmentów ulic krzyżujących się z nową trasą do poziomu i wymagań nowej drogi, oraz zapewnienie dostępu do niej ze wszystkich obszarów istotnych z punktu widzenia realizacji przez nią celów inwestycji.

 

W ramach robót budowlanych składających się na II etap inwestycji planuje się:

 • przebudowę ciągu ulic Solnej i Żurawiej na odcinku od mostu nad Kanałem Drzewnym do skrzyżowania z ul. Jasną
 • budowę mostu drogowego nad Kanałem Drzewnym
 • przebudowę skrzyżowań ulic: Bałtycka - Śliwińskiego, Kielecka, Jedności Narodowej, św. Macieja, Jasna, Grzybowska - Obozowa - Starynowska (przebudowa fragmentów tych ulic)
 • przebudowę odcinka ul. Jasnej
 • przebudowę odcinka ul. Obozowej
 • przebudowę odcinka ul. Grzybowskiej
 • przebudowę odcinka ulicy Toruńskiej
 • budowę nowej ulicy od skrzyżowania z ul. Toruńską do ul. 6 Dywizji Piechoty
 • budowę nowego odcinka ulicy Toruńskiej
 • budowę ulicy Matejki i przebudowę ul. prostopadłej do Matejki
 • przebudowę ulic dojazdowych

 

Zasadnicze roboty budowlane planowane w ramach inwestycji:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy
 • wycinka istniejącego drzewostanu, kolidującego z planowaną inwestycją
 • wykonanie robót ziemnych - zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, nasypów
 • wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych kolidujących z planowaną inwestycją oraz ogrodzeń i wiat
 • budowa murów oporowych
 • budowa mostu nad Kanałem Drzewnym
 • budowa przepustów
 • regulacja i częściowa zamiana przebiegu istniejących rowów melioracyjnych
 • budowa tunelu ze ścieżką rowerową i chodnikiem
 • budowa nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • budowa oświetlenia ulicznego
 • wykonanie zieleni izolacyjnej
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • budowa sygnalizacji świetlnej
 • budowa ekranów dźwiękochłonnych
 • przebudowa sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne)

Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości i 1 użytkownik 

Newsletter

Newsletter drogadoportu.kolobrzeg.eu to codziennik informacyjny na Twoją skrzynkę pocztową.Ankieta - poznajmy Twoją opinię

Poprawa dostępności do Portu?

Odciąży ruch drogowy w mieście - 40.5%
Usprawni tranzyt przez miasto - 38.1%
Nic nie zmieni - 21.4%

Kanał RSS kolobrzeg.pl

No feed to display

Statystyki

 • Użytkowników : 4698
 • Artykułów : 33
 • Zakładki : 13
 • Odsłon : 129621